Solaio Plastbau® Metal

System Budowlany Poliespanso® składa się z połączenia dwóch paneli szalunkowych ICF (izolowanych form betonowych) dla MURO i SOLAIO z zespołem DIVISORIO PLASTBAU®; oferuje idealne rozwiązanie do bezpiecznego uprzemysłowienia terenu budowy.

Solaio Plastbau® Metal oferuje życie w bezpiecznym, energooszczędnym domu przy zachowaniu wysokiej izolacji termicznej.

Główną jego cechą jest izolacja stropów i podłóg bez łuków cieplnych: energooszczędne domy, izolacja termiczna, wygoda życia codziennego, łatwość transportu i montażu to uzupełnienie cech właściwości budowlanych produktu.

Dzięki izolacji termicznej budynków nowoczesna technologia ICF umożliwia tworzenie budynków, w których można mieszkać w wygodniejszy i zdrowszy sposób; mianowicie zapewnia ona lepszy klimat, zachowuje stałą temperaturę zarówno latem jak i zimą oraz obniża utratę ciepła w celu zapewnienia znacznej oszczędności energii.

Naszym celem jest stworzenie domów cechujących się wysoką wydajnością statyczną oraz niskim zużyciem energii przy zachowaniu doskonałych poziomów bezpieczeństwa na wypadek trzęsienia ziemi; przy wysokiej odporności ogniowej i komforcie akustycznym dostosowanych do potrzeb użytkownika system budowlany Poliespanso oferuje budynki, które zachowują właściwości z biegiem czasu, będąc gwarancją pierwotnej inwestycji.

SOLAIO PLASTBAU® METAL składa się z paneli ICF dostępnych ze zmienną grubością w celu spełnienia wymogów projektanta w zakresie wydajności konstrukcyjnej i izolacji termicznej.

Ciągłość izolacji jest zapewniona dzięki obramowaniu paneli, których lekkość pozwala na ręczną obsługę, gwarantując szybką instalację, bezpieczeństwo, oszczędność w zakresie transportu oraz niższe obciążenie konstrukcji i fundamentów.

Izolacja bez łuków cieplnych

Izolacja bez łuków cieplnych

Izolacja wbudowana w konstrukcję stropu pozwala osiągnąć optymalny poziom izolacji bezpośrednio na linii produkcyjnej, zgodnie z wymogami projektowymi.

Uszczelnianie sejsmiczne

Uszczelnianie sejsmiczne

W obszarach o stwierdzonym zagrożeniu sejsmicznym płyty Plastbau Metal są w szczególności przydatne, gdyż cechują się znacznie niższą masą własną od płyt standardowych. Tym samym stanowią znaczne obniżenie obciążenia przenoszonego w konstrukcji pionowej budynku, którą szacuje się na poziomie 25%.

Właściwości pożarowe

Właściwości pożarowe

Strop Solaio Plastbau® Metal gwarantuje odporność ogniową o wartości REI 180.

Wygłuszanie

Wygłuszanie

Solaio Plastbau® Metal, dzięki dokładnemu opracowaniu, może spełniać wymogi przepisów dotyczących warunków w zakresie akustyki pasywnej budynków w odniesieniu do wskaźnika widocznego wygłuszenia (R'W) oraz wskaźnika poziomu hałasu na podłożu (L'nW, T).

Montaż i elementy składowe PLASTBAU® stosowane w systemie są chronione patentami będącymi własnością Plastedil SA.