Divisorio Plastbau®

System Budowlany Poliespanso® składa się z połączenia dwóch szalunkowych zespołów izolowanych form betonowych (ICF) dla MURO oraz SOLAIO z zespołem DIVISORIO PLASTBAU®.

Panele DIVISORIO PLASTBAU® mogą zastąpić standardowe murowane ściany działowe.

Układanie przeprowadzane jest na sucho i jest niezwykle proste i szybkie - nie wymaga użycia cementu; sposób układania zmienia się w zależności od zastosowania.

Jednostki strukturalne dla pokryć dachowych, wewnętrznych ścian działowych oraz ścian osłonowych.

Układanie jest niezwykle proste i szybkie a metoda układania zależy od konkretnego zastosowania. Zwykle po położeniu górnego rogu do stropu oraz dolnego rogu do płyty posadzki panele DIVISORIO PLASTBAU® umieszcza się na kątownikach drążka; ich dokręcenie jest łatwe, szybkie i bezpieczne.

Po zakończeniu czynności montażowych można łatwo wprowadzić systemy i zacząć dalsze prace nad podłożem posadzki, otynkowaniem lub wykończeniem na sucho (okładzina tynkowa) przykręconym do metalowych profili już przygotowanych na odległości 30 cm. Podłoże posadzki pokryje poziome odgałęzienia systemu, podczas gdy pionowe pochyłości systemu zostaną wprowadzone do EPS przed zakryciem ścian.

Wewnętrzne ściany działowe wykonane za pomocą paneli DIVISORIO PLASTBAU® posiadają wartość tłumienia hałasu Rw=35,5 dB. Lepszą wydajność można uzyskać dzięki zmiennej grubości elementów, nawet poprzez łączenie ich i stosowanie powłok dostosowanych do potrzeb projektu.

Montaż i elementy składowe PLASTBAU® stosowane w systemie są chronione patentami będącymi własnością Plastedil SA.